Začepčenie /4-5 dievčat, 1 harmonikár /

Cena: 170 €

V prípade záujmu je možné zabezpečiť z našej strany vyšší počet speváčok, v tomto prípade je cena za začepčenie vyššia.

ZAPOŽIČANIE KROJOV NIE JE MOŽNÉ, NAKOĽKO PX-CENTRUM TO NEUMOŽŇUJE!